„Ve všech školách a všech ročnících tak bude vyučování pouze na dálku,“ vysvětluje Sebastian Gruber, správce okresu, zároveň však upozorňuje, že „musí existovat pohotovostní péče“. Jedinou výjimkou jsou třídy maturitní a absolventské, stejně jako absolventi všech odborných škol, jejichž zkoušky se konají před velikonočními prázdninami. Rovněž musí být zachována neodkladná péče v denních stacionářích. V okrese Freyung - Grafenau není možné například integrační a odborné jazykové kurzy nebo individuální hodiny na hudebních školách.

Aktuální denní počty infekcí ukazují podle informací Karla Matschinera, mluvčího okresního úřadu Freyung - Grafenau, spíše negativní trend a lze očekávat další nárůst počtu infekcí. „Zůstává ale rozumné vážit mezi ochranou před infekcí a opatrnou otevírací perspektivou,“ říká okresní administrátor Sebastian Gruber, který věří, že bavorská vláda brzy umožní zejména pro školy a školky praktičtější řešení. "S ohledem na kolísavý výskyt infekcí potřebujeme větší flexibilitu pro všechny, kteří se podílejí na přechodu z distanční výuky na lekce tváří v tvář. Spolehlivost a předvídatelnost jsou pro školu a péči základem a koncem všeho,“ zdůrazňuje Gruber.

Opětovně je zaveden noční zákaz vycházení, který byl v okrese Freyung - Grafenau zrušen 23. února. Zákaz vycházení platí od 22 do 5 hodin. Zákazy a omezení platná od 3. března bude možné zrušit ve chvíli, kdy výskyt infekcí bude pod hranicí sto po dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích dnů.

Sedmidenní výskyt případů covid-19 přepočtených na 100 tisíc obyvatel v okrese Freyung-Grafenau byla ke 4. březnu na 137,8. Od prvního potvrzeného případu v okrese je počet laboratorně potvrzených infekcí 3570, z toho je 113 případů s britskou mutační variantou a 4 případy jihoafrické mutace. V okrese Freyung - Grafenau zemřelo celkem 104 nakažených lidí. Nejvíce pozitivních případů je hlášeno z Waldkirchenu (35), následuje Jandelsbrunn (21) a Neureichenau (20).