Delší odstávku zdržely nutné opravy, instalace nových zařízení a penetrace podlah.

„Opravy plaveckého bazénu byly dokončeny v pondělí, napouštění bazénů a úklid včetně desinfekce jsme dokončovali ve čtvrtek. Po nezbytné penetraci podlah, dokončení ochranných nátěrů kovových schodišť a po nutných rozborech a případných úpravách vody můžeme v pondělí 20. září v 6 hodin ráno přivítat první návštěvníky,“ informoval ředitel Sportrelaxu Zdeněk Turyna.

Jak už Deník informoval, v bazénu došlo k odstranění některých závad, které se objevily až po kolaudaci, a realizují se změny na základě oprávněných připomínek zákazníků. „Při opravách mezi jiným byly nově přespádovány podlahy v dámských šatnách, předlážděny poškozené části dlažeb, dlažby byly nově vyčištěny a opraveno jejich spárování. Byly přestavěny odpady ve sprchách, které se příliš často zanášely a odstraněno zatékání do šatny sauny.

Byly opraveny kazety ve stropě, vyměněna část světelných zdrojů. Zatékání do prostoru bazénu v místě plavčíkárny se nepotvrdilo, zřejmě se jednalo o stékání kondenzovaných par. Bylo opraveno spouštěcí zařízení pro invalidy do plaveckého bazénu, nově zabudován a osazen kohout ochlazovací sprchy u parní kabiny,“ pokračoval dále šéf Sportrelaxu Zdeněk Turyna.

V bazénu mělo dojít také ke zvednutí hladiny vody v ochlazovacím bazénku sauny.

„Tato žádost byla vyhodnocena jako nerozumná, protože při větším počtu návštěvníků by mohlo dojít k masivnímu přepadu vody z bazénku na podlahu sauny a jejímu vniknutí i do prostor recepce sauny. Odložena byla výměna ochlazovacího džberu za turbosprchu. Nahrazení zohýbaných tenkých prvků zábradlí k vířivce silnějšími není dokončeno, náš požadavek se odborníkům jeví jako málo estetický. Úpravu zábradlí bude potřeba nejdříve projekčně připravit. Dokončení výměny bude možné i bez přerušení provozu bazénu,“ vysvětlil Zdeněk Turyna.

Dále byly podle jeho slov provedeny i nezbytné práce v zázemí bazénu, z nichž největší byla instalace druhé kogenerační jednotky firmou Teplospol.
Ta by měla přispět ke zlevnění dodávek elektrické energie a tepla v brzké budoucnosti. Princip fungování kogenerační jednotky vysvětlil vedoucí provozu bazénu a aquaparku Petr Cihla.

„Kogenerační jednotka má spalovací motor, ve kterém se spaluje plyn a je připojena na generátor, kde se vyrábí elektrický proud. Teplo, které vznikne při spalování, se využívá pro ohřev,“ popsal.

Jindřichohradecký bazén v číslech
Bazén a aquapark v Jindřichově Hradci navštívilo od ledna do konce srpna letošního roku už 189 354 lidí. Nejvyšší návštěvnost byla v bazénu v letošním červenci, kdy přišlo celkem 26 429. Bazén prošel před časem celkovou rekonstrukcí a v novém začal sloužit veřejnosti od 1. listopadu roku 2009. Celková rekonstrukce stála 174 milionů korun, přičemž 60 milionů činily dotace z Regionálního operačního programu. Původní stavba z roku 1991 tak zejména díky přístavbě relaxačního centra zvýšila svou plochu z 1250 na 2160 metrů čtverečních.