Jak zmínil starosta Karel Dvořák, v první etapě došlo k obnovení technologie úpravny vody, v té druhé bude zrekonstruována akumulační nádrž vodojemu. Ta stávající má objem 600 metrů krychlových a bude nutné ji nahradit po dobu oprav provizorní nádrží. Náhradní nádrž by měla být podle informací starosty schopná zajistit plynulou dodávku vody pro město. „Nemůže však pokrýt extrémní odběry vody jako je například napouštění bazénů nebo nějaká havárie,“ upozornil Karel Dvořák.

Rekonstrukce stávající nádrže by měla být hotová do konce července. „Snahou ale bude stihnout vše do prázdnin,“ doplnil starosta. Za opravy město ze svého rozpočtu zaplatí bezmála 3 miliony korun.