Na začátku bych se zeptala, jak jste se k tomuto oboru, a potažmo i na tuto školu, dostala.

Na škole působím od 1. srpna 1990, takže už jsem tak trochu její inventář, ale mám ji ráda a hodně mi na ní záleží. Nepocházím přímo odtud, ale z Moravy, kde jsem vystudovala střední zdravotnickou školu. Ve čtvrtém ročníku jsem si podala přihlášku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na pětiletý obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy a byla jsem přijata. Jedna z mých spolužaček pocházela ze Střížovic a od ní jsem se ke konci studií dozvěděla, že se tady po letech znovu otevírá zdrávka. Společně jsme se zajely do školy podívat a na základě této návštěvy jsem začala učit právě zde. Původně jsem si myslela, že tady zůstanu rok, dva, na zkušenou, ale už jsem zůstala natrvalo. Začínala jsem jako odborná učitelka a v roce 2004 jsem přebírala funkci zástupkyně.

Co vás přimělo přihlásit se letos do výběrového řízení?

Přihlásila jsem se vlastně na popud bývalého ředitele Jana Moudrého. Protože jsme spolu pracovali skutečně dlouho, vyzval mě k tomu, abych přihlášku do konkurzu poslala také. Nejprve jsem to hodně zvažovala, nicméně jsme se nakonec dohodli, že se přihlásíme oba, aby škola měla větší zastoupení. Nikdy bych se nepřihlásila na školu, kterou neznám. Tohle vyplynulo z toho, že jsem místní. Člověk by měl o chodu dané instituce něco vědět, a teprve potom se do něčeho takového pustit.

Vnímáte změnu, která nastala, když jste nastoupila na vedoucí pozici, oproti práci, kterou jste vykonávala předtím?

Ta změna má dvě stránky, jednu pozitivní, a sice, že jsem osm let dělala zástupkyni, takže už jsem se s problematikou práce vedoucího pracovníka seznámila. To je trošku výhoda. Ta stránka horší je, že tato pozice přináší i řadu nových věci, do kterých se musím dostat v co nejkratší době a je to nyní dost náročné. Energie mám však zatím dost a věřím, že to zvládnu. Jinak mám také jistě velkou výhodu v tom, že jsem vyšla ze zdejšího kolektivu a většina pracovníků jsou ti, se kterými jsem zde začínala, nepřišla jsem do úplně nového prostředí a myslím, že se nám spolupracuje dobře. To je pro mě vždycky důležité, aby byli ve škole spokojení jak zaměstnanci, tak i studenti. Vždycky říkám, že jsme taková malá rodinná škola a ono to tak je, protože se tady všichni vzájemně známe, což si myslím, že je moc fajn.

Jak vnímáte zájem o studium na vaší škole, nebo i v tomto oboru obecně?

Podle toho, jaký je pokles demografické křivky, tak naše škola se drží a zájem o studium trvá. Letos jsme začínali s počtem žáků 205 a to je při kapacitě 220 velice slušné. Nabízíme dva studijní maturitní obory, což je velká výhoda. Většina našich studentů studuje dál na vyšší odborné nebo vysoké škole. V posledních letech se zvyšuje i zájem chlapců. Za to jsme velice rádi, protože jsou v praxi žádáni a mohou se uplatnit na místě záchranářů, fyzioterapeutů. Zájem tedy je a já věřím, že bude i letos, protože právě ve zdravotně sociálních oborech zatím počet nezaměstnaných není tak vysoký a uplatnění v oboru, pokud člověk chce, najde. Absolventi mohou jít na zkušenou i do větších měst, kde se dostanou i na specializovanější pracoviště, takže doporučuji, ať toho využijí. Jsou mladí a každá životní zkušenost je dobrá.

Máte nějakou vizi, jak udržet školu na téhle úrovni, případně ji dál rozvíjet?

Určitě. Jedna taková myšlenka, kterou bych chtěla vyzkoušet a už jsem k tomu byla osobně zjišťovat některé informace, je umožnit našim studentům zahraniční stáže s prací v sociálních a zdravotnických zařízeních. Tam by studenti pobývali a pracovali tři nebo čtyři týdny a byl by to pro ně jistě velký přínos nejen po stránce odborné, ale i jazykové. Také by si vyzkoušeli samostatnost, vzájemnou pomoc v dané skupině, která by tam společně to období trávila. To je jedna z věcí, která by se mi líbila a myslím, že i pro školu by to mohlo být velkým přínosem.

Přistoupila jste již k nějakým změnám, máte nějaké novinky?

Na začátku školního roku jsem seznámila kolegy s některými úpravami chodu školy, řekla jsem jim, jak bych si to představovala. Odezva byla dobrá, větší problémy jsem v souvislosti s tím nezaznamenala. Pro zlepšení komunikace s rodiči a pro předcházení studijním problémům jsme zavedli elektronickou žákovskou, používáme i modul suplování pro zjednodušení práce zástupkyně. V průběhu srpna byly nainstalovány další interaktivní tabule, kterých teď máme celkem pět. Nové jsou i počítače v učebně výpočetní techniky a ve všech sborovnách. Tím jsme získali lepší podmínky a předpoklad pro využívání moderních technologií a metod ve výuce. Naši studenti se také učí pracovat při hodinách výpočetní techniky a v hodinách ošetřovatelství s nemocniční informační systém. Pro mimoškolní aktivity jsem se dohodla s šikovným a zkušeným vyučujícím hudební výchovy a od listopadu začne pravidelně zkoušet školní pěvecký sbor. V předvánočním období chodí naši studenti zpívat do domovů seniorů, do nemocnice a i tady ve škole máme tradičně předvánoční zpívání, takže tento sbor bude školu reprezentovat a věřím, že bude přinášet radost posluchačům z řad nemocných a seniorů. Nápadů je spousta, takže uvidíme, co se podaří zrealizovat. Mně by se třeba líbila i filmová noc pro studenty, už jsem o tom s kolegy češtináři hovořila.

Vaši studenti se také hodně podílejí na různých aktivitách i mimo školu. Budete je i v tomto ohledu dál podporovat?

Funguje nám již řadu let dobře kroužek první pomoci, takže v jeho podporování budu rozhodně pokračovat. Studenti, kteří v něm pracují, se úspěšně účastní i soutěží s mezinárodní účastí. Hodně spolupracujeme s humanitární organizací ADRA, v minulosti jsme společně pořádali sbírky brýlí a autolékárniček pro zdravotnické středisko Itibo v Keni. Ve spolupráci pokračujeme i v tomto školním roce a společně s Městskou knihovnou připravujeme sbírku pro zdejší nemocnici a pro domov seniorů. Budeme vybírat pro dětské oddělení časopisy pro děti a pro seniory obrázky pro výzdobu a časopisy pro volnou chvilku. Také budeme pokračovat v dobrovolnictví. Naši studenti budou odpoledne ve svém volném čase chodit popovídat a zahrát stolní hry s klienty do nemocnice a do domova seniorů na Otíně. Řada studentek se také dál věnuje plavání s handicapovanými v oddíle SK Kapři Jindřichův Hradec. Myslím, že těch aktivit je hodně a určitě v nich budeme pokračovat.

Petra Jouzová