Akce Cihla pokračuje dál v Jindřichově Hradci, kde jsou na sobotu 12. července připraveny doprovodné programy. V areálu Zámeckého mlýna bude řemeslný jarmark a loutkové představení Perníková chaloupka.

„Výtěžek z prodeje benefičních cihel bude použit na rozšiřování služeb chráněného bydlení a chráněné dílny pro lidi s mentálním postižením v Plasné u Kardašovy Řečice,“ doplnil ředitel občanského sdružení Proutek Jan Kostečka.