V předcházejících letech byla vyměněna okna. Nyní bude společnost Jurman – Zelenka, která podala nejvhodnější nabídku, provádět zateplení jižní fasády směrem ke Zlaté stoce včetně balkonů a části fasády, která navazuje na restauraci Adéla. Celkové náklady včetně povrchové úpravy se předpokládají podle starosty Jana Váni přes tři miliony korun, které budou zaplaceny z rozpočtu města.