Během dvou vyučovacích hodin lektorka představila jednotlivé energetické zdroje a technická řešení výroby elektrické energie. Hovořilo se také o stále nevyřešené otázce skladování elektřiny. Součástí přednášek byly praktické ukázky: žáci si například změřili radioaktivní záření ve svém okolí nebo si vyzkoušeli pokus s fotovoltaickým panelem.

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již osmnáctým rokem.