Poslední větší čištění lokality řečického bleduliště zorganizovali loni v srpnu. "Provedli jsme letní sečení a úklid posečené trávy. Na pozemek byly stranou umístěny dvě jednoduché dřevěné lavičky, které nabízejí vyhlídku na bleduliště. Letošní zimní úklid v únoru spočíval v odklizení dvou větrem zlámaných střemch obecných a popadaných větví," popsal Radek Kopečný z divadelního spolku Ředidlo. Jeho členové ale vzhledem k teplé zimě v odstraňování náletových dřevin nemohli dál pokračovat, protože první bledule se v zamokřených částech pozemku objevily už v lednu.

Vůbec první a zároveň nejnáročnější úklid bleduliště se uskutečnil v lednu roku 2020. "Když jsme začali poprvé lokalitu uklízet, museli jsme nejdříve odstranit několik pytlů komunálního odpadu, který ležel hned pod silnicí. Neudržovaný pozemek poskytoval lidem příležitost zbavit se nejrůznějších odpadků. V současné době je ale situace výrazně lepší a komunální odpad se v lokalitě už neobjevuje," řekl Radek Kopečný.

Návrat vlaků na "úzké" koleje pro letošní letní sezónu je na dobré cestě.
Spuštění úzkokolejky je zase o něco blíž. Vlaky by mohly vyjet už s létem

Rozloha bleduliště je přibližně půl hektaru a křehké květiny se díky péči místních postupně rozšiřují i do odlehlejších a sušších částí lesa. Řečické bleduliště je zatím spíše stranou zájmu veřejnosti. Relaxovat a obdivovat krásu bílých koberců sem chodí hlavně místní. "Nezaznamenali jsme zatím žádné ničení bledulí. Když se tu někdo zastaví, tak spíše pozemek obejde a vyfotí," doplnil Radek Kopečný.

Lokalita u Řečice je výjimečná nejen bledulištěm. V minulosti tu vyrostla dokonce i orchidej kukačka, která u nás patří k silně ohroženým druhům. Divadelní spolek Ředidlo do budoucna plánuje se souhlasem majitelů okolních pozemků nechat v místě nainstalovat informační tabuli a zároveň vybudovat krátkou naučnou stezku.