Představit svou vizi filmovým spotem se rozhodli v Domově Pístina, který poskytuje pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, dospělým lidem s mentálním, případně i kombinovaným postižením.
„Domov Pístina je zapojen do projektu Podpora transformace sociálních služeb, jehož cílem je změna poskytování služeb ústavního typu na služby komunitní," uvedl  vedoucí Domova Aleš Adamec a vysvětlil, že právě díky tomuto projektu by se v následujících třech letech měla změnit podoba bydlení všech 60 klientek ze současného velkého ústavu na službu poskytovanou v rodinných domech.
„Hledali jsme různé cesty, jak bychom laické veřejnosti co nejlépe přiblížili tuto problematiku. Myslím, že díky vzniklému filmovému spotu i úplný laik velmi dobře pochopí, že současný stav života našich klientek není ideální," poznamenal.
Na natočení tříminutového filmu Blbá dovolená se kromě klientů Domova Pístina podíleli i známí herci. „Hledali jsme někoho, kdo by měl s natáčením něčeho podobného  zkušenosti a přišli jsme na Vladimíra Škultétyho, který nám spot režíroval. Jako ideální sousedka se nám líbila Pavla Tomicová, kterou se podařilo kontaktovat," rozvedl Aleš Adamec. Dalšími protagonisty jsou Petra Špalková a Martin Hofmann. „Bylo štěstí, že měli všichni v daný termín čas a spot se tak podařilo rychle natočit," řekl Adamec a dodal, že všichni se na natáčení podíleli bez nároku na honorář. Další náklady spojené s produkcí pak zajistili partneři Domova. 

Petra Jouzová