„Většinou sem jezdíme až v polovině března, ale to bychom to asi letos prošvihli. Jsem ráda, že jsme tu krásu stihli,“ svěřila se Věra Nováková z Českých Budějovic, která na tradiční jarní víkendový výlet vyrazila s rodinou. „Známe to tu, máme tu nedaleko chalupu, a tohle je naše oblíbené místo.“

Suma efektivních teplot, za kterou stojí letošní urychlení růstu v přírodě, udává, kolik tepla navíc oproti běžnému průměru rostliny dostávají. „A toto teplo se postupně sčítá,“ vysvětlil ČHMÚ na svém facebookovém profilu. „Z tohoto tepelného bonusu se dá usuzovat, jak moc napřed jsou rostliny ve svém vývoji. (Nebo také živočichové, protože mnozí z nich potřebují určitou teplotu např. k nastartování reprodukčního cyklu.)“

Tato veličina tedy neudává, kam až vystoupala rtuť teploměru v ten který den, ale připomíná spíše pomyslný spořicí „účet“ přírody, kde se ukládá teplo. „A to se projevuje zrychleným vývojem přírody. Teplo samozřejmě může také oproti průměru scházet a v takovém případě bychom mohli pozorovat zpomalení vývoje,“ píšou meteorologové.

A jak vypadá situace v této době? K 20. únoru se hodnoty pohybovaly na různých místech Česka od 15 do 75 °C, což jsou hodnoty pohybující se 10 až 40 °C nad normálem.

Bledule jarní patří podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop.  Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny. (Zdroj: Květena ČR)