V pátek 20. a v sobotu 21. října budou voliči na Jindřichohradecku vybírat z celkem pětadvaceti politických stran či hnutí, případně jejich koalic, ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti se otevřou od pátečních 14 do 22 hodin, následně potom v sobotu od 8 do 14 hodin.

Jak se volič dozví, kde má odevzdat svůj hlas? "Od minulého čtvrtka, tedy od 5. října, je vyhlášené oznámení o době a místě konání voleb. V Jindřichově Hradci se volí celkem ve třiceti okrscích. Volič se nemusí utíkat podívat na fyzickou úřední desku, ale veškeré informace najde také na elektronické úřední desce na našem webu www.jh.cz," vysvětluje tajemník úřadu Karel Přibyl.

Jak udává zákon, budou volební lístky doručeny voličům do poštovních schránek nejpozději tři dny před zahájením voleb. "My se budeme snažit je doručovat už tento týden, tedy tak, aby je lidé měli k dispozici nejpozději o víkendu před volbami. Samozřejmě se stává, že při doručení je občas těžké určit, kde má kdo schránku, například na jednom místě žije více rodin stejného jména a podobně. Může se prostě stát, že se volič k lístkům nemusí dostat, případně je také může třeba ještě před volbami znehodnotit. Pak jsou náhradní k dispozici přímo ve volebních místnostech, nebo si je lidé mohou vyzvednout předem na podatelně městského úřadu v Klášterské ulici," říká Karel Přibyl.

Ve volbách do poslanecké sněmovny má každý volič jeden jediný hlas pro jednu stranu z celé škály hlasovacích lístků. "Volíme jednu stranu, a to tak, že vybereme jeden hlasovací lístek, který odevzdáme. Té straně tím dáváme hlas. Pak je ještě druhá možnost, že v rámci této strany můžeme označit až u čtyřech kandidátů, že bychom chtěli jejich pořadí upřednostnit takzvaným preferenčním hlasem - zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Toho ale využít nemusíme, záleží to pouze na voliči," popisuje tajemník s tím, že pokud kandidát preferenčních hlasů získá dostatek, pak může být posunut v pořadí dopředu oproti tomu, jak kandidáty na kandidátní listině navrhla daná volební strana.

Volit se bude také mimo území České republiky, a to na 109 speciálních volebních místech zřízených na zahraničních velvyslanectvích a konzulátech. „Volič obvykle hlasuje ve volební místnosti pro volební okrsek, kde je přihlášen k trvalému pobytu a tedy zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů. Může však hlasovat i na voličský průkaz, který mu vydá na základě žádosti příslušný obecní úřad, nebo může být zapsán do zvláštního seznamu voličů, který je vytvářen ve zdravotnických a sociálních zařízeních,“ doplnil Karel Přibyl.