Podle Františka Kotrby z krajské hygienické stanice budou postřiky pravděpodobně pokračovat i v dalších místech regionu.

„Mapovalo se ještě Písecko a Táborsko," upřesnil. Postřiky proti komárům platí Jihočeský kraj, na větších plochách dojde na letecké postřiky. Látka, kterou aplikují v okolí Třeboně, neobsahuje živé organismy a nemá nepříznivé vedlejší účinky. Prostředek je cílen pouze na larvy popovodňových komárů. Lidem, kteří by se ocitli v ošetřených lokalitách, tak nebezpečí nehrozí.

. „Včasný zásah proti komářím larvám umožní držet komáří populaci ve standartní výši., říká starosta města Jiří Houdek a dodává: „ Proto situaci stále monitorujeme a na získané výsledky reagujeme v co nejkratším možném čase."  Město Třeboň společně se Státním zdravotním ústavem provedly rozsáhlý monitoring komářích líhnišť po letošních povodních.

Vzhledem k tomu, že se voda v krajině rozlévala postupně, jsou v bezprostředním okolí Třeboně již některé lokality, kde je vysoký výskyt komářích larev, především larev komára záplavového (Aedes vexans).

Naopak velká část Mokrých luk a lokalit v okolí Nové řeky, kde voda vystoupala později, nebo tam ještě proudí, jsou zatím bez výskytu. Na základě těchto zjištění požádalo Město Třeboň o pomoc Krajský úřad, který ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí dnes nechal provést první zásah proti komářím larvám na přibližně 30 ha líhnišť. Dnes se zasahuje v okolí Dukelské ulice poblíž stanice HZS a směrem k přeložce a na dvou lokalitách u Rožmberka.

Podle dalšího vývoje se počítá s následným zásahem za 7 až 10 dní. Použitou látkou je selektivní biologický larvicid ve formě kapalného koncentrátu k profesionálnímu užití na hubení larev komárů v zahradách, parcích a ve volné přírodě VECTOBAC 12 AS.Neobsahuje živé organismy a nemá pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky.

Petra Jouzová