Pro veřejnost je připraven zábavně vzdělávací program na téma Cukry v rostlinách. „Ve čtvrtek se mohou návštěvníci těšit na aktivity související se Dnem pocty taxonomii, který byl letos poprvé vyhlášen celoevropským konsorciem jako připomínka důležitosti tohoto oboru pro ochranu biodiverzity,“ popsala Miroslava Dvořáková, PR & marketingová manažerka Botanického ústavu AV ČR.

Na co se návštěvníci mohou těšit? „Letos návštěvníkům nabízíme rozšířený program formou panelové výstavy Rostliny a cukry již ve středu 22. května, protože tento den slavíme Den botanických zahrad. Zájemcům přiblížíme, co jsou cukry a co znamenají pro rostliny, jak a proč je rostliny vyrábějí a k čemu je používají. Podělíme se také o nové poznatky vědců Botanického ústavu AV ČR, kteří se fungováním cukrů v rostlinách dlouhodobě zabývají. Nebude chybět ani historie využívání cukrů člověkem a představíme vybrané hlavní cukrodárné plodiny,“ popsala Jana Navrátilová, vedoucí třeboňského pracoviště Botanického ústavu AV ČR.

Některé z vystavených trofejí dosahovaly i na medailové hodnocení.
Trofeje z daňků, srnců i muflonů. Myslivci v Hradci pořádali výstavu

Dny otevřených dveří třeboňského pracoviště botanického ústavu se budou konat od čtvrtka 23. května do soboty 25. května, vždy od 9 do 18 hodin. V tyto tři dny je vstup do zahrady zcela zdarma. Zájemci se mohou zúčastnit komentovaných prohlídek a zábavně vzdělávacího programu na už zmíněné téma Cukry v rostlinách. Program probíhá po celé botanické zahradě na několika stanovištích a na své si přijdou malí i velcí.

Víte, jak pracuje taxonom?

„Na 23. května je připraven v zasedací místnosti Botanického ústavu rozšířený program zaměřený na taxonomii. Tento den byl ustanoven celoevropským konsorciem přírodovědných muzeí, výzkumných ústavů a taxonomických zařízení jako Den pocty taxonomii. Zájemci budou mít příležitost prozkoumat svět rostlin a pochopit klíčový význam taxonomie pro ochranu biodiverzity a udržitelnost našich ekosystémů. Vyzkouší si práci taxonoma, naučí se třídit rostliny do skupin podle podobných znaků a podrobně se seznámí s úžasnými lišejníky. Chybět nebudou informace o mobilních aplikacích, které pomáhají přispět k vědeckému bádání,“ doplnila Miroslava Dvořáková.

Stejně jako v předchozích sezónách bude i letos v zahradě možné zakoupit přebytky některých pěstovaných rostlin. Více informací se můžete dozvědět kliknutím zde.