To by se mělo změnit. Město chce letech v 2021 a 2022 v Branné postavit kanalizaci, vodovodní řad a čistírnu odpadních vod.

„Projekt bude mít dvě etapy. První zahrnuje stavbu čistírny odpadních vod a přípravu pro napojení všech částí, čímž se vytvoří základní prvek pro odkanalizování zbývajících částí této lokality,“ dodal starosta.

Čistička vyroste na pravém břehu Opatovického potoka, přibližně 130 metrů od stávající zástavby. Rozpočet na první etapu stavby čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu v Branné činí necelých 58 milionů korun bez daně.

„Žádáme o dotaci ve výši 26 milionů, podíl města by pak byl přibližně 32 milionů. Druhá etapa vyjde na 36 milionů, dotace by měla pokrýt 23 milionů korun, město přispěje 13 miliony,“ zmínil starosta. Pokud město na poprvé s žádostí o dotaci neuspěje, požádá příští rok znovu. Bez dotace by totiž nebylo schopné stavbu ufinancovat.

„Výsledek vyhodnocení žádostí bychom měli znát nejpozději do poloviny tohoto roku. Pak vybereme dodavatele a v následujících dvou letech se bude stavět,“ doplnil starosta. Se získáním dotace by ale podle starosty neměl být problém. V minulosti už ji město získalo například na vodovod a kanalizaci ve Staré Hlíně a navíc budou vyhlášeny dva dotační tituly.

Branná je poslední větší místní částí, která ještě kanalizaci a vodovod nemá. Zbývá Přeseka, kde ale město kvůli velikosti o podobné výstavbě neuvažuje.