Třeboň - V místní části Břilice v minulosti docházelo k zatopení garáží i obytných částí domů při prudkých deštích, když kanalizace nestíhala odvádět všechnu vodu. Břiličtí by se brzy měli dočkat řešení.

Jak informoval místostarosta Zdeněk Mráz, v tuto chvíli dochází ke zpracování a posouzení možností průtoků jak kanalizačních, tak i povrchových vod a odkanalizování v ulici Strouha.

„Dali jsme se do toho kvůli místní povodni, kdy dvakrát v loňském roce spadlo v této oblasti výrazně větší množství srážek a došlo k bleskovým záplavám,“ vysvětlil. Voda tehdy natekla jednak do garáží, které jsou pod úrovní komunikace, ale i do některých obytných částí domů.

V současné době dochází podle Zdeňka Mráze k čištění stávající kanalizace a dojde i na kamerové zkoušky, které zmapují průchodnost jednotlivých potrubí. Práce zajišťuje Městská vodohospodářská společnost s pomocí firmy Čevak.

„Víme již v tuto chvíli o několika místech, která jsou neprůchodná, takže se budou tyto úseky muset otevřít a zajistit jejich řádné vyčištění, které nelze provést bezvýkopově. Jsem ale pevně přesvědčen, že pomůžeme vylepšit tuto situaci, nicméně jak z vlastní zkušenosti za léta víme, bleskovým povodním se těžko odolává, nápor vody je v takových případech veliký,“ předeslal místostarosta a dodal, že po dokončení mapování a vyhodnocení budou provedeny jednotlivé výkopy.

„Zatím nepředpokládáme, že by se ulice řešila jako celek pokládáním nového potrubí v celé délce ulice,“ uzavřel.