Generální rekonstrukce českobudějovického vlakového nádraží by měla na konci tohoto roku nebo na začátku příštího pokročit do fáze, kdy se pro cestující otevře příjezdová hala v nové podobě. Měla by být dokončena také celá fasáda objektu. Pracovat se ale ještě bude například na obnově odbavovací haly. V severní části nádraží už jsou v poslední fázi rekonstrukce prostory, kde by měla napříště sídlit pracoviště České pošty nebo Policie České republiky.

"Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem se postupně jedné z nejvýznamnějších budov Českých Budějovic navrací lesk, který měla po svém dokončení před více než 110 lety. Zároveň cestujícím, návštěvníkům i zaměstnancům poskytne důstojné prostředí odpovídající 21. století," uvedl k rekonstrukci generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda za investora. Jiří Svoboda doplnil, že v budoucnu očekává posílení provozu na trase České Budějovice - Linec a v této souvislosti i zvýšení významu českobudějovického vlakového nádraží.

Na současnou fázi rekonstrukce a plánovanou budoucí podobu nádraží se můžete podívat ve fotogalerii.

Kompletní rekonstrukce výpravní budovy českobudějovického nádraží nyní pokračuje pracemi v jižní i severní věži, opravuje se fasáda, montují jednotlivé části konstrukce střechy. V příjezdové hale pokračují opravy štukových prvků a omítek, restaurátoři dokončili práce na historické nástěnné malbě. Instalují se rozvody slaboproudu, elektroinstalace a technologická zařízení budovy. Právě v příjezdové hale se první prostory cestujícím otevřou na počátku příštího roku, zbylá část budovy se cestujícím zpřístupní do konce roku 2023.

Nejlepší soused je policie

Cílem rozsáhlé modernizace budovy z roku 1908 je především zvýšení komfortu pro cestující i veřejnost, zlepšení podmínek pro zaměstnance Správy železnic, optimalizace prostor určených k zajištění přepravních služeb, lepší komerční využití ostatních ploch a v neposlední řadě úspora energie. „Jsem velmi rád, že prostory severní věže nově využijí další složky státu. Kromě pobočky České pošty, která je nyní v sousedství nádražní budovy, zde bude dislokované pracoviště Policie ČR,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Doplnil, že z vlastní zkušenosti může říci, že nejlepším sousedem pro železnici z hlediska železničářů i cestujících je právě Policie ČR.

Stavební práce na výpravní budově začaly na přelomu května a června 2020, odhad dokončení byl zpočátku prosinec 2022. Po odkrytí původních konstrukcí byl zjištěn velmi špatný stav některých částí objektu, například stávajících železobetonových nosných konstrukcí stropů, některých zdí, bylo nutné zbourat celý severní přístavek a změnit způsob odizolování objektu. Práce se proto prodlouží a také prodraží.

Provizorní řízení

První etapa zahrnovala vybudování nových prostor v podzemí pro potřebné technologie – nové trafostanice, záložní dieselagregát, rozvaděče elektroinstalace. V podzemí také během prací stavbaři čelili zvýšenému množství spodní vody, což si vyžádalo nové izolace. Zároveň bylo nutné přestěhovat provoz dispečinku do provizorních prostor. Železniční provoz je tak v Českých Budějovicích řízen z pracoviště sestaveného ze stavebních buněk a umístěného jen pár metrů od jižní věže.

V rámci druhé etapy je už dokončena oprava stropu příjezdové haly a restaurování historické fresky, opravují se podlahy a stěny příjezdové haly, budují se nové veřejné toalety. Pokračují práce v severní věži nádražní budovy, pokládají se obklady a dlažby. Právě v severní věži by v budoucnu měli sídlit policisté a pošťáci. Už je zde hotova i velká část vnitřních rozvodů a klimatizace.

Jako Eiffelovka

Na centrální věži se opravuje fasáda, montují jednotlivé části konstrukce střechy, probíhají klempířské práce, restaurátorské opravy sousoší, pokládají se nové podlahy a mění okna i dveře. Zajímavostí je, že při rekonstrukci zůstala zachována nosná příhradová nýtovaná konstrukce, která podpírá krovy a také drží strop pod ní. Podle Dalibora Návary, který má na starosti za Správu železnic stavební dozor, jde vlastně o podobný druh konstrukce, jakou můžeme vidět třeba na Eiffelově věži v Paříži.

V jižní věži se momentálně pracuje na nových stropních konstrukcích a realizují se různé statické úpravy, jako jsou dozdívky a vyzdívky pro statické zajištění objektu, jehož špatný stav byl zjištěn po odkrytí zdiva. V příjezdové hale pokračují opravy štukových prvků a omítek, instalují se rozvody slaboproudu, elektroinstalace a technologická zařízení budovy. Rovněž se zde buduje konstrukce nového výtahu.

Traverzy i staré trámy

V celém objektu se v souladu s požadavky památkářů snaží investor (Správa železnic) i stavební firmy zachovat maximální množství původních prvků. Například u krovů to ale není vždy možné. V jedné z místností jižní věže tak najdeme vedle sebe stropní traverzy z oceli, nové dřevěné trámy i původní dřevěné trámy a strop tvoří plech i prkna. "Museli jsme také pro dozdění použít plné cihly," upozornil Dalibor Návara na to, že tam, kde to určili památkáři, se zdilo materiálem použitým v době výstavby na počátku minulého století. Obvykle už by se dnes použily cihly novějších druhů.

Dokončení příjezdové haly a její otevření pro veřejnost se plánuje na začátek příštího roku. Do konce toho letošního bude hotová fasáda celého objektu, na sklonku roku 2023 pak budou cestujícím k dispozici prostory v odjezdové hale.

Nové výtahy

Využití opravené budovy bude multifunkční, vzniknou zde nové prostory pro cestující, obchody a služby, chybět nebudou ani nové kanceláře. V centrální části budovy se postaví nový výtah, který spojí podchod s 1. nástupištěm, další výtahy vzniknou v severní i jižní věži. Budova dostane nový orientační a informační systém.

Součástí rekonstrukce bude také stavba pasáže propojující severní věž s hlavní odbavovací halou, tedy pomyslné spojení s Lannovou třídou, hlavní spojnicí mezi nádražím a centrem Českých Budějovic. Tím se odlehčí nápor cestujících směřujících na chodník před budovou podél frekventované Nádražní ulice a zvýší se tím i jejich bezpečnost. Řešení interiérů navrhli architekti z ateliéru A 8000.

Práce realizuje Společnost Metrostav – EDIKT – AVERS, tvořená uvedenými firmami. Aktuální cena stavby je 755 milionů Kč bez DPH, původně vysoutěžená cena byla zhruba 680 milionů Kč bez DPH. Stavba je spolufinancována z prostředků EU, fondu RRF.