U lyžařského vleku u obce Hradiště nedaleko Nové Bystřice odhalili Památník obránců vlasti, jako připomínku na pěší pluk 29, který v září 1938 držel linii opevnění v jihovýchodních Čechách a byl zde připraven bránit své pozice před útokem německé armády.

Jedná se o skálu, do níž před 70 lety vytesala ruka neznámého vojáka nápis ČSR. Skála byla donedávna porostlá mechem, ale členové klubu vojenské historie ji očistili a upravili její okolí, aby se mohla stát důstojným místem připomínajícím činnost pěšího pluku 29 při obraně republiky v roce 1938.

Součástí akce bylo i položení kytic k dalším dvěma památným kamenům. První z nich se opět nachází u Nové Bystřice a je umístěn za jedním z objektů lehkého opevnění, stojícího nad osadou Ovčárna. Jsou na něm zřejmě vytesány iniciály osádky pevnůstky a nese datum 10. 9. 1938. Druhý je u Lesního hotelu Pešlák a vznikl v době takzvané malé mobilizace v květnu 1938. Na tom je vytesán obrys tehdejší republiky a nápis: „21. 5. 1938. Naše je a naše zůstane.“

Celá akce k výročí mobilizace skončila v Muzeu čs. opevnění Klášter II, kde byl až do večera zpřístupněn hlavní expoziční objekt muzea, zrekonstruovaný do podoby, v jaké se opevnění na Novobystřicku nacházelo koncem září 1938, v době ohrožení republiky. Návštěvníky zde prováděli členové klubu v dobových uniformách.

Miloslav Sviták