„Zmíněný majetek byl několik let předmětem soudního řízení mezi ÚZSVM a původním vlastníkem. Z rozhodnutí soudu připadl pozemek původnímu vlastníkovi a budova ÚZSVM. Vlastník pozemku projevil zájem o odkoupení budovy, a proto ÚZSVM rozhodl o přímém prodeji. Po dlouhodobém jednání bylo dosaženo shody o výši ceny, která je více než 837 tisíc korun,“ vysvětlila vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM Jana Rennerová.