„Radní schválili požadavek ředitelky Základní umělecké školy v Třeboni na využití prostor v bývalé školce pro výuku dechových nástrojů,“ potvrdil starosta Jan Kronika.

Děti se dosud učily hrát na hudební nástroje pouze v prostorách zdejší základní školy, kam pedagogové z Třeboně dojíždějí. Tam bude pokračovat výuka dalších nástrojů.

„Plánujeme provést úpravy v suterénu školy, kde dříve bývala jídelna a kuchyň, právě pro účely základní umělecké školy. Potřebujeme na to však kolem čtyř milionů, takže budeme žádat o dotace,“ doplnil Kronika.

Současné řešení je podle jeho slov pouze na přechodnou dobu, než se podaří projekt zrealizovat. O uvolněné prostory podle Kroniky projevily před časem zájem také místní ženy, které uvažovaly o zřízení mateřského centra. Pokud jejich zájem bude trvat i nadále, nemělo by podle něj bránit nic tomu, aby se v prostorách scházely také.