Areál pivovaru se rozkládá v těsném sousedství areálu tří klášterů. Zatímco kláštery se městu podařilo zrekonstruovat v roce 2015, nevyužité historické budovy pivovaru žádnou parádu nedělaly. Jejich renovaci ale v prosinci zahájila společnost Centrum Český Krumlov, která na proměně budov od počátku spolupracuje s městem. A pochopitelně s památkáři, neboť renovované objekty jsou zapsané do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Hotovo má být do října 2022, a to splnit nebude nijak lehké, neboť stavebníky během prací čeká každou chvíli nějaký překvapivý objev, jako například gotické portály, renesanční strop, přízemní sál s klenbami, a pak nezbývá, než části plánované stavby přeprojektovat. S tím se musí vypořádat dodavatel stavby, společnost Metrostav, která tyto situace bere jako výzvu. „Děkuji investorovi, že měl odvahu se ujmout rekonstrukce stavby s takovou historickou minulostí a v závěru i poněkud pohnutou,“ uvedl Karel Volf, obchodní ředitel Metrostavu.

Kolik to bude stát: Projekt revitalizace čtyř památkově chráněných objektů podpořila dotace zhruba 169 milionů korun z IROP, přičemž celkový odhad nákladů je 250 až 280 milionů korun.Stavba začala v prosinci 2020 a potrvá do října 2022.V objektech vznikne návštěvnické centrum, expozice Život a sny v podzámčí. Také expoziční a edukační prostory ve spolupráci se sdružením grafiků Hollar.

„Vysekal ji ze všech konkurzů a problematických vztahů, očistil ji a na stavbu získal dotaci. Díky tomu jsme dostali příležitost vytvořit s ním jeden tým,“ věří, že si s enormním množstvím stavebních změn pracovníci Metrostavu úspěšně poradí. Jedním z takových objevů je například odhalení renesančních stropů z 16. století v paláci Anny z Rogendorfu, matky Viléma z Ro᠆žmberka a Petra Voka. Investoři se je rozhodli zrestaurovat, což znamenalo změnit vnitřní dispozice daných prostor. V přízemí paláce se po zbourání příček zase objevil původní sál se sloupy a obloukovými klenbami. Nebo v původním krovu paláce vznikne skleněná pochozí lávka nad tzv. hambalky v konstrukci krovu.

Rozloučení s absolventkami druhého cyklu výtvarného oboru ZUŠ Český Krumlov.
OBRAZEM: Vernisáž ZUŠ Český Krumlov ve Zlaté Koruně zaplnila nádvoří kláštera

Rekonstrukce se totiž týká části bývalého paláce hraběnky z Rogendorfu, který přiléhá k pivovarské zahradě. Dále ve dvoře pivovaru objektu varny a protilehlého objektu hvozdu – sušárny sladu, kde jsou zachována jejich technologická zařízení. A vstupního objektu hned u brány do pivovaru, ze kterého bude informační centrum.

V budoucnu pak bude rekonstrukce zbývající části areálu pivovaru pokračovat. Tam jsou v plánu hotelová část s kasinem a prostory pro zpříjemnění volného času obyvatel Českého Krumlova a návštěvníků. „Vedle hotelu bude rovněž konferenční centrum pro zhruba 500 osob, dále wellness a spa,“ upřesnil předseda představenstva Centra Český Krumlov Karel Vavroušek. Teď jsou ale na pořadu současné stavební práce. „V expozici Život a sny v podzámčí chceme ukázat, jak lidé pracovali, žili, o čem snili,“ přiblížil Karel Vavroušek. „Spolupracujeme s agenturou, která se specializuje na audiovize, pochopitelně nebudou chybět hravé interaktivní prvky pro děti.“

„Těším se na výsledek,“ sdělil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „A na to, že po rekonstrukci areálu pivovaru bude Nové město, jak se tato část Krumlova jmenuje, jeden veliký krásný historický komplex, který nabídne nepřebernou škálu možností vyžití a zajímavostí obyvatelům i návštěvníkům Krumlova. Spolu s kláštery půjde o jedinečnou historickou část města, která jen těžko najde jinde v republice konkurenci.“