Karel Matoušek dostal jako emeritní starosta Jindřichova Hradce od vedení města plaketu za dlouholetou a obětavou práci pro město, děkovný list, dárkový koš a nechyběl ani zápis do pamětní knihy. Při slavnostní chvíli se zároveň sešli současně nejmladší a nejstarší starosta Jindřichova Hradce. "Bylo to moc hezké, nepočítal jsem s tím, protože už od roku 2018 město sleduji z dálky, takže to pro mě bylo velmi příjemné," poznamenal Karel Matoušek, který v křesle starosty strávil dlouhých 12 let.

Za dobu jeho působení v čele města Hradec investoval do svého rozvoje téměř jednu miliardu. "Udělali jsme například Klášterskou ulici, která vypadala hrozně. Byla vydlážděná obrovskými dlažebními kostkami a vyspravená asfaltem. Od pošty až k Labužníku byly autobusové zastávky a připomínalo to jedno velké nádraží," vzpomněl bývalý starosta. Zásluhou Karla Matouška je také současná podoba bazénu. "Bazén byl už ve špatném stavu. Dole pod ním jsme přes protesty některých lidí udělali akvapark a dneska to zařízení velmi dobře funguje. Navíc sem jezdí lidé z celého kraje, například Českých Budějovic nebo Tábora. Dokončili jsme zároveň celkovou přestavbu starého bazénu a postavilo se tam wellness centrum," připomněl Karel Matoušek.

Červená Lhota má i v zimě své kouzlo.
Oprava hráze zámeckého rybníka na Červené Lhotě začne už letos

Na území města bývalo dříve také několik budov kasáren, kterým bývalý starosta našel nové využití. Nejhorší byly podle něj kasárna v Růžové ulici, kde byli sestěhováni převážně Romové a lidé po výkonu trestu. "Byl to takový vřed na městě. Šlo o velkou budovu, kde bylo ideální místo pro zřízení domu s pečovatelskou službou pro občany, kteří ve městě pracovali, jsou stále pohybliví a nemusí tak ještě do domova důchodců. O to jsem usiloval nejvíce. Dlouho se nám to nedařilo, až někdy kolem roku 2007 jsme získali dotaci a ten zrekonstruovaný dům se dokonce stal stavbou roku," pochlubil se Karel Matoušek s tím, že v současné době už má město pouze Žižkova kasárna. Na místě ostatních vojenských objektů funguje například knihovna, finanční úřad, koleje nebo dům sociálních služeb.

Přestože Karel Matoušek se o řadu věcí zasadil, ve městě je podle něj stále co vylepšovat. "Vedlejší ulice mají špatné povrchy, určitě je potřebná další bytová výstavba, na kterou ale musí být dotace a problémem je také Vajgar, který se zanáší," shrnul bývalý starosta. Současnému starostovi Michalu Kozárovi popřál, aby se mu dařilo a měl k městu takový vztah jako měl on sám.