V Jindřichově Hradci se lidé sejdou v parku pod gymnáziem v 18:30 hodin. Každé dítko, které přijde v čarodějnické masce získá malou odměnu a může se těšit na dětskou diskotéku. Velké oslavy čarodějnic se konají tradičně v Dačicích. V 19 hodin vyjde od finančního úřadu v Komenského ulici Lampionový průvod s mažoretkami a muzikanty k rybníku Vražda, kde je kromě zapálení ohně na programu i ohňostroj.

VÝZVA:
Pokud se na čarodějnice vypravíte, posílejte nám fotografie na e-mail petra.lejtnarova@denik.cz. Najdete je pak v galerii na našem webu. Děkujeme.

Tradiční slet čarodějnic chystají v Lomnici nad Lužnicí na Farské louce. Program začne již v 16 hodin stavěním májky, před čarodějnickým rejem si ještě děti mohou užít divadelní představení a krátce před sedmou večerní již nastoupí samotné čarodějnice, od kterých se leccos naučíte v čarodějné škole. Bohatý program chystají také v Třeboni v areálu Pod Světem, kde vše vypukne v 18 hodin a chybět nebude soutěž o nejlepší masku. Příznivci oslav Filipojakubské noci si přijdou na své i v Lodhéřově, kde nejprve z návsi vyrazí lampionový průvod. Masky čarodějnic a čarodějů jsou i tady vítány.

Na čarodějnický rej se můžete vypravit také do Nové Bystřice, kde program začně již v 17 hodin stavěním májky na Mírovém náměstí za hudebního doprovodu hasičské kapely, v 19.30 se pak všichni přesunou k Mnišskému rybníku, kde se letošní Novobystřické čáry kvůli úpravě travnaté plochy v parku konají. U rybníka na děti čeká čarodějná škola, focení všech v čarodějnickém převleku a ve 21 hodin zapálení vatry a taneční zábava se skupinou Scarlet.

Aby při oslavách nedošlo k žádné nehodě, tisková mluvčí hasičů Vendula Matějů upozorňuje, že je potřeba dbát určitých zásad, jako je zvolení vhodného místa ohniště, nenechávat oheň bez dozoru či nepoužívat pro rozdělání například benzín a ohniště vždy dobře uhasit. „I pro pálení čarodějnic platí ohlašovací povinnost,“ upozornila.

Čím se řídit při pálení čarodějnic:
Zvolte vhodné místo ohniště. Ohniště by mělo být vzdáleno minimálně 50 metrů od lesa a 100 metrů od stohů. Pamatujte na dostatečnou vzdálenost od keřů a stromů a také od obytných a hospodářských budov, neboť odlétající jiskry mohou zapálit střechu. Ohniště bezpečně izolujte od hořlavých látek, například kameny nebo pískem.

Čarodějnice také pálili jindřichohradečtí pejskaři. Zdroj: Deník/Lenka NovotnáVelikost ohniště volte tak, abyste jej dokázali zvládnout. Hranice ze dřeva musí být stabilní. Jinak hrozí její zhroucení, které může způsobit popálení a samozřejmě rozšíření požáru o okolí.

Při rozdělávání ohně si nepomáhejte hořlavými kapalinami (benzínem, naftou, lihem). Použití těchto látek je velice riskantní. Může dojít až k explozivnímu hoření, které se snadno vymkne kontrole. Popáleniny způsobené ohněm patří k těm nejzávažnějším. Taktéž do ohně nikdy neházejte neznámé materiály, zejména plechovky se zbytky barev, chemikálie, uzavřené nádoby, spreje, apod. Nebezpečným zlozvykem je také spalování pneumatik. Pálení "nepřírodních" materiálů je zákonem přísně zakázáno!

Při pálení čarodějnic trvale sledujte aktuální povětrnostní situaci, především směr a sílu větru a zároveň zvažte, kdy naposledy pršelo. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.

Oheň nikdy neponechávejte bez dozoru! U ohně by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi. Výše pokuty se může vyšplhat až na 25 000,-.

Po skončení pálení ohniště vždy důkladně uhaste a přesvědčte se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které může vítr znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. V období sucha se může na rizikových místech oheň znovu rozhořet i za několik dní po ukončení pálení. Hasiči tak musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po oslavě ponechána svému osudu.


I pro pálení čarodějnic platí ohlašovací povinnost stejně jako při běžném pálení. Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit.
Nejjednodušším způsobem nahlášení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje www.hzsjck.cz (formulář na pálení je jedním z bannerů na pravé straně). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.

Nikdy nezapomínejte na zákon o požární ochraně, který hovoří o tom, že všichni občané si musejí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou do výše 20 000,-, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000,-.