Pokud potřebují na vykonání potřeby víc času, ještě si připlatí. To je jedna z položek sazebníku firmy Ledax, která se v Jihočeském kraji stará o seniory.

Způsob, jak se u firmy platí za pečovatelské služby, se nelíbí některým lidem, kteří je využívají. „Všechno, co můžu, si radši obstarám sama, ceny se mi zdají vysoké a počítat pomoc na minuty mi připadá docela nelidské,“ říká Hana Pacovská. Podivné jí připadá především stopování času při použití toalety.

Drahomíra Lencová z Ledaxu uznává, že položka pomoci na WC je nejproblematičtější. Při stanovení ceny se ale řídila zákonem. „Chápu, že počítat tuto pomoc na minuty je lidsky trochu problematické. My jsme se dlouho dohadovali, jestli zrovna asistenci na toaletě zpoplatníme časově nebo jako úkon, ale po poradě s magistrátem jsme se drželi zákona, který říká, že to máme počítat podle času,“ komentuje problém, na nějž redakci upozornili čtenáři při projektu Z očí do očí.

Ideální ceník není

Pečovatelka podle ní klienty nepopohání se stopkami v ruce, ale pouze zapisuje přibližné časy, které se na konci měsíce sečtou. Podobně se počítá i cena za pomoc při oblékání nebo podávání jídla, která u Ledaxu činí 25 korun za 15 minut.

Také Jiří Šimek, který se zabývá lékařskou etikou, nevidí ve stanovování cen podle času nic špatného. „Pečovatelská služba nahrazuje péči blízkých lidí, takže pokud se dcera nepostará o rodiče, musí jim za sebe zaplatit náhradu. Senior potom nemá důvod stresovat se tím, jestli se oblékne za pět nebo deset minut. Platí si zkrátka službu, kterou dělají konkrétní lidé za konkrétní peníze,“ uvedl Šimek, který přednáší na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (JU).

Je přesvědčen, že není možné vymyslet ceník, který by byl ideální. Pokud se stanoví hodinová sazba za přítomnost pracovníka v domácnosti, mohou klienti namítat, že tam nic nedělal. Pokud se zpoplatní jednotlivý úkon, objeví se reakce, že byl s prací hned hotov. „Myslím, že tyto dvě námitky dovedly firmu k ceníku, jaký je,“ dodal Šimek.

Podobný sazebník služeb má i Charitní pečovatelská služba. Ta si například za pomoc při oblékání účtuje částku 100 korun za hodinu.

Anna Zachová z Domu s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici se domnívá, že výhodnější by bylo platit tarif za balík služeb.

„Nezpoplatňovala bych zvlášť, že někdo potřebuje pomoc na záchod. Je to tělesná potřeba a nemůže říct, jak dlouho tam bude,“ navrhuje.

Podle Petry Zimmelové ze Zdravotně sociální fakulty JU však ani takový sazebník nevyhoví všem. „Klienti mohou namítnout, že platí za balíček služeb, z nichž mnohé nepotřebují,“ doplnila.