"Hned po nahlášení jsme místo zajistili a druhý den nechali odklidit suť a následně zabezpečit dřevěnou konstrukcí. Teď není ani vzhledem k počasí možné vydrolenou část dozdít," uvedl Jiří Baštář.

Město už má podle jeho slov kvůli nejednoznačnému vlastnictví zdi od loňska uzavřenou dohodu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje o společném postupu na rekonstrukci v celé délce a v současné době probíhá výběr projektanta stavby. "Do týdne by měly být hotové podklady k výběrovému řízení." doplnil Jiří Baštář.

K havarijnímu sesuvu opěrné zdi v Kapetově ulici došlo již potřetí.