„Vycházeli jsme z loňského roku, kdy na jednorázové akce byla celkem vyplacena částka kolem 110 tisíc korun. Proto jsme zatím z 200 tisíc na zájmovou činnost rozdělili zhruba polovinu, druhou část rozdělíme v průběhu roku na jednotlivé akce,“ vysvětlil starosta Jan Váňa.

Mezi navrženými příspěvky je také 15 tisíc pro firmu Autoškola Martin Ille, který by měl být určen na dopravní výuku a výcvik dětí ze školek a žáků prvních až třetích ročníků základních škol. Souhlas k přidělení příspěvku však musí dát ještě zastupitelé.

Sdružení dobrovolných hasičů v Břilicích dostane 25 tisíc, aby mohli oslavit sté výročí založení sboru a jejich činnost na letošní rok podpoří také příspěvek pět tisíc korun. Stejný příspěvek, pět tisíc korun, dostanou od města také Český zahrádkářský svaz, Český kynologický svaz, Svaz skautů a skautek Junák a také Svaz ochránců přírody.
Vlastenecko národopisné sdružení obce Baráčníků podpoří město deseti tisíci korunami. Podobně získá podporu i Svaz důchodců, který deset tisíc dostane na činnost a dalších jedenáct tisíc na to, aby mohl zaplatit nájemné zrcadlového sálu v kulturním centru Roháč.

„V oblasti sociálních služeb, na kterou je vyčleněno také 200 tisíc, jsme přidělovali příspěvky třem žadatelům. Stejnou částku jako vloni poskytneme Oblastní charitě, a to 50 tisíc korun, a stejně vysoký příspěvek dostane i Národní síť zdravých měst, ve kterém je Třeboň již od roku 1994,“ vysvětlil Jan Váňa.

Dále město podpoří pěti tisíci korunami také Svaz tělesně postižených.