Zatímco vedení města Nová Bystřice vloni převzalo budovu celnice bezplatně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a bude využita pro podnikatelské účely, o další nabídnuté objekty na přechodu v Halámkách a ve Slavonicích vedení Nové Vsi nad Lužnicí a Slavonic nestálo.

„Na budovu bývalé celnice v Halámkách bylo vypsané už asi šesté výběrové řízení. Museli jsme cenu snížit na téměř 1,8 milionu korun. Ozvalo se nám více seriózních zájemců, takže nyní z nich budeme v dohledné době vybírat. Cena je velmi nízká, ale pro nás znamená stálé vysoké náklady na údržbu. Protože stát nepojišťuje budovy, musíme tam platit stálou hlídací službu,“ vysvětlil důvody, proč chtějí prodej urychlit díky nízké ceně, ředitel Územního pracoviště České Budějovice ÚZSVM Zdeněk Prokopec.

Budovu na přechodu v Halámkách, která spadá pod Novou Ves nad Lužnicí, vedení tamního obecního úřadu nechtělo. „Nelíbily se nám podmínky bezúplatného převodu, za jakých nám byl objekt nabídnutý. I když jsme uvažovali o nějakém využití, nemohli bychom deset let objekt prodat, kdyby se situace kolem našich plánů změnila. Navíc okolní pozemky patří ředitelství silnic a dálnic a krajskému úřadu. Objekt se také musí hlídat, protože je v lese, a to si nemůžeme dovolit, protože je to finančně náročné,“ vysvětlil starosta Nové Vsi Josef Dlabík. Velkým oříškem však stále zůstává objekt na přechodu ve Slavonicích. Důvodem jsou dva vlastníci, pozemek získala v minulosti restituentka a poměrně nová budova patří ÚZSVM. „Snížili jsme teď cenu vlastní stavby na deset milionů korun, protože je na cizím pozemku. Zkoušeli jsme se nezávazně dohodnout s majitelkou o případném odkoupení pozemku, abychom mohli objekt nabídnout k prodeji jako celek, ale marně. Stát může nakupovat jen za cenu odpovídající znaleckému posudku, ale majitelka si ji může stanovit jakou chce. Navíc můžeme kupovat pozemky jen pro vlastní činnost, takže je to taková patová situace,“ vysvětlil Zdeněk Prokopec.

Objekt je podle jeho slov jedním z mála, které jsou v dobrém stavu. Zkolaudovaný byl totiž v roce 1995. „Mohlo si ho vzít vedení slavonické radnice bezplatně. Bylo by tam pět pěkných bytových jednotek. Je tam ekologické vytápění štěpkou. Tam ani nemáme vysoké náklady s provozem,“ uzavřel Zdeněk Prokopec.

Právě proto vedení slavonické radnice o bezúplatném převodu vážně uvažovalo. „Horní patro jsme plánovali využít na byty, spodní na komerční účely, například pro turistickou ubytovnu. Vše ale ztroskotalo na tom, že pozemek pod budovami v celé části neměl stejného vlastníka jako budovy,“ vysvětlil starosta Slavonic Luboš Kryzan.

Novobystřická radnice však nabídku na bezúplatný převod využila a v současné době již její vedení má podepsanou smlouvu na pronájem s firmou Induco, jejíž zástupci tam chtějí v dohledné době zavést výrobu zdravotnických potřeb.

„Zatím čekáme na vyjádření hygieny a požárníků kvůli změně užívání budov, protože tu chceme vyrábět. V začátku chceme vytvořit pět pracovních míst. Ozvalo se nám asi 120 lidí, takže jsme jim rozeslali dotazníky a z nich pak budeme po 30. dubnu vybírat dál,“ vysvětlila zástupkyně firmy Petra Dostálová.

Kromě výrobní provozovny využijí areál také pro vlastní bydlení.