Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo. „Skutečné náklady za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve městě za rok 2007 jsou 609 korun za osobu. Výše poplatku je však omezená zákonem na 500 korun,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Karel Přibyl.