Společnost ČEVAK, se kterou má radnice uzavřenou smlouvu o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, předložila městu návrh na cenu vodného a stočného pro rok 2018. "Navrhovaná cena je stejná jako v letošním roce. Radní města po projednání schválili cenu vodného a stočného pro rok 2018 podle předložené kalkulace," uvedla mluvčí radnice Karolína Průšová.

Ceny vodného a stočného tedy zůstávají následující: vodné za 34,29 korun za kubík a stočné 28,07 korun za kubík, obě ceny jsou uvedené bez daně z přidané hodnoty.