Centrum Bobelovka sídlí v areálu někdejší mateřinky, který vznikl v 70. letech 20. století a svému účelu sloužil přes dvacet let. Budovy bývalé školky jsou stále bariérové a sociální služby zde mohou využívat pouze mobilní klienti. Interiér budov je zastaralý a nevyhovující. V areálu Bobelovky by měla vniknout také novostavba pro osm klientů.

„V novostavbě by byl umístěn trvalý domov pro osoby se zdravotním postižením, jehož máme naplněnou kapacitu. O tuto službu je skutečně velký zájem. S Jihočeským krajem je velmi dobrá spolupráce a jsme rádi, že nám vychází vstříc,“ sdělila ředitelka Bobelovky Kateřina Soukupová.
„Sociální zařízení a koupelny jsou v původním stavu tak, jak byly vybudovány pro účely školky. Pro dospělé klienty s mentálním postižením jsou v dnešní době nepřijatelné, neboť jim není možno zajistit soukromí ani pocit domova,“ uvedla k opodstatněnosti investic náměstkyně Stráská a dodala, že investice by měly směřovat do pavilonů 1B, což je domov pro osoby se zdravotním postižením, a do týdenního stacionáře. Spojovací chodba bude doplněna o další dvě nadzemní podlaží a nový evakuační výtah.

„V současné době je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení,“ přiblížila projekt Stráská.

V případě získání dotace ze státního rozpočtu by se realizace akcí v obou zařízeních konala v období od 1. dubna 2011 do 30. září 2012. V případě, kdy dotace nebude přiznána, bude kraj i nadále hledat finanční prostředky na zajištění těchto akcí.