Jak informoval starosta města Karel Macků, peníze jsou určené na dofinancování služeb rané péče, která je v letošním poskytována v Dačicích rodině se sluchově postiženým dítětem.

„Centrum pro dětský sluch Tamtam je obecně prospěšnou společností s celorepublikovou působností a v současné době nabízí jako jediná organizace v České republice komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně pokrývající potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Základní služby centra jsou poskytovány bezplatně a jejich cílem je především posílit rodinu a zvýšit její kompetence v péči o vlastní dítě tak, aby do budoucna byla maximálně samostatná," vysvětluje starosta Karel Macků.

Doplnil, že v Dačicích je tato služba aktuálně zajišťována jedné rodině od května roku 2014, a to převážně formou pravidelných konzultací odborných poradenských pracovníků v domácím prostředí.