Chráněné bydlení Naplno obdrželo svou vítěznou Cenu kvality v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením během slavnostního udílení cen v úterý 5. listopadu v prostorách pražského Rytířského sálu. Zástupci služby ji přebírali z rukou místopředsedy Senátu pana Milana Štěcha, senátorky Emílie Třískové, patronky ceny Gianny Conti a dalších významných hostů.

„Cena kvality je zásluhou všech zaměstnanců Chráněného bydlení Naplno a vizitkou jejich dlouhodobě vysoce profesionálního přístupu k práci s lidmi se zdravotním postižením,“ zdůraznil při předávání ředitel Centra sociálních služeb Jiří Blížil.

Míra ekonomické aktivity podle pohlaví a věku.
Muži jsou v práci úspěšnější

Chráněné bydlení Naplno patří mezi služby, které mají jasnou vizi, stále na sobě pracují, hledají dobrou praxi a cesty ke zlepšení zejména asistence a vztahu ke klientům. Služba také dlouhodobě a opravdově usiluje o zrovnoprávnění společenského postavení lidí s postižením, o inkluzi v rámci občanských komunit, ve kterých klienti bydlí. Velký důraz klade na dobrou asistenci, přístup ke klientům i kvalitní výběr, podporu a vedení zaměstnanců.

Vedoucí oceněné služby Aleš Adamec dodal: „Chceme po našich zaměstnancích, aby přistupovali ke své práci naplno, kvalitně, čestně a bez výmluv. Aby ji vnímali jako poslání, a snažili se být pro ostatní příkladem dobré praxe. Nejen kvůli nám, ale i kvůli veřejnosti, aby věděla, že i lidé s postižením mohou žít běžným životem, pokud dostanou potřebnou kvalitní asistenci.“

Předávání křišťálových růží 2019. Jiřina Novotná z Obce baráčníků „Kunifer“.
Mezi oceněnými byla i naše tetička Novotná

Název služby „Naplno“ vyjadřuje dlouhodobou vizi organizace umožnit lidem s postižením žít svůj život naplno a svobodně, mimo svazující limity institucionálního prostředí. Užívat si v něm plnohodnotně práva, ale nést za něj také kus své odpovědnosti a souvisejících povinností.

Zároveň se jedná o službu, která si za svou existenci získala i velmi dobré jméno mezi ostatními sociálními službami napříč Českou republikou. Svou dobrou praxi prezentuje nejen formou stáží, ale také při různých odborných konferencích nebo seminářích, účastí v odborných pracovních skupinách nebo platformách, které usilují o kvalitativní změny sociálních služeb a zlepšení postavení lidí s postižením.

Nedělní Svatomartinské hodování v Jindřichově Hradci.
OBRAZEM: Svatomartinské hodování pokračuje i v pondělí

Cílem Ceny kvality je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří vytvářejí vysoce kvalitní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Každá nominovaná sociální služba přitom prochází pečlivým dvoukolovým hodnocením. Součástí udílení Cen kvality je pak i každoroční jmenování Osobnosti sociálních služeb i udílení Cen sympatie výjimečným zaměstnancům sociálních služeb napříč všemi profesemi.