Rozhodli tak zastupitelé na svém posledním jednání. Dospělí tedy budou nadále platit 450 korun, děti do deseti let 200 a důchodci nad šedesát let 350 korun.

„Náklady na sběr a odvoz komunálního odpadu u nás nestoupají, lidé více třídí domácí odpad, a proto není důvod zvyšovat poplatky za tuto službu,“ vysvětlil starosta Vladimír Bláha.