Pokuta ve výši až padesát tisíc korun hrozí těm, kteří svůj odpad vyhodí mimo určené místo. Podle Venduly Talknerové z odboru správy majetku města nejsou nijak ojedinělé ani případy, kdy lidé objemný odpad vyhodí vedle kontejnerových stání.

„Nad chováním některých lidí opravdu zůstává rozum stát. Například služby města pravidelně uklízí černé skládky z míst, která jsou vzdálena od sběrného dvora jen několik desítek metrů. I přesto, že ve sběrném dvoře je možné odložit odpad bezplatně, běžně v krajině nacházíme kusy nábytku, různé díly z automobilů, stavební odpady z rekonstrukcí či nebezpečný odpad v podobě kanystrů s různými chemikáliemi,“ popsala.

Radnice ve spolupráci s městskou policí místa určená k odkládání odpadu hlídá a důsledně pátrá po těch, kteří zakládají černé skládky. Za loňský rok zaplatila hradecká radnice za úklid černých skládek téměř sedmdesát tisíc korun.