Problém s hrází
Při odbahnění rybníka v r. 2019 byl po odstranění dvoumetrové vrstvy sedimentu zjištěn špatný technický stav hráze. Generální oprava byla naplánována na r. 2022. Čekalo se, že rybník vydrží v tzv. zkušebním provozu. Jaro 2020 ale ukázalo, že bez sanace fungovat nemůže. Ta se ale nepovedla.

Hráz zámeckého rybníka u zámku Červená Lhota na konci dubna letošního roku neprotékala. Avšak stálo zde pouze půl metru vody. „Zatěžkávací zkouška přijde ve chvíli, kdy se rybník napustí. My do té doby vůbec nevíme, co se stane, protože rybník byl rok bez vody,“ zdůraznil letos v dubnu kastelán Tomáš Horyna. Nyní vysvětluje, že k provizorní sanaci bylo přistoupeno na jaře letošního roku, kdy byly kaverny v místě historických výpustí vylity cemento-popílkovým betonem. Jenže tato zkouška rybník nespasila.

„Tato technologie však nepřinesla očekávaný výsledek, proto musel být rybník opět vypuštěn. I na vypuštěný rybník je však třeba pohlížet jako na havárii, protože například nemůže odolávat eventuální povodňové vlně,“ říká kastelán k současnému stavu rybníku.

Hráz tedy bude muset být podle Tomáše Horyny z vnější strany přisypána, aby se provizorně zajistila její stabilita. A rybník, jak doplňuje kastelán, do plánované rekonstrukce, bude buď zcela bez vody, nebo se sníženou hladinou. „To záleží na výsledku plánované sanace. Na plný rybník s provozem lodiček si tedy budeme muset počkat,“ naznačil Tomáš Horyna. V případě, že vše dobře dopadne, tak bude rybník znovu napuštěný v roce 2023.