Doposud však městům a obcím, které na tomto území leží, chyběla jednotná platforma, na jejímž základě by bylo možné koordinovat aktivity v této oblasti.

V únoru se proto setkali zástupci sedmi z nich, aby se domluvili na ustanovení organizace, která by byla schopná tuto oblast jednotně zaštiťovat. Byly tak položeny základy zapsaného spolku Destinační management Česká Kanada, u jehož zrodu prozatím stojí sedm měst a obcí. Jsou jimi Jindřichův Hradec, Dačice, Deštná, Nová Bystřice, Staré Město pod Landštejnem, Slavonice a Pluhův Žďár. Obce by pak měly v blízké době doplnit i subjekty z podnikatelské sféry.

Členství v destinačním spolku již minulý týden ratifikovali jindřichohradečtí radní. Ostatně v Jindřichově Hradci bude také sídlo managementu.

„Město Jindřichův Hradec chápe cestovní ruch jako významný ekonomický faktor a uvědomuje si důležitost efektivního řízení cestovního ruchu nejen na území Jindřichova Hradce a jeho blízkého okolí, ale též v rámci širší oblasti, která nabízí turistům celou řadu možností k trávení jejich volného času. Vzhledem ke skutečnosti, že o těchto potřebách a nových trendech v oblasti cestovního ruchu obdobě smýšlejí i partneři v jiných obcích, vznikla myšlenka založit destinační společnost, a to v rámci turistické oblasti Česká Kanada, která je známa pro svou pestrou nabídku atraktivních míst k návštěvě," řekl starosta města Stanislav Mrvka, který také naznačil, jakým způsobem by vše mělo fungovat.

„Mezi hlavní aktivity spolku můžeme zařadit například zajišťování informačního servisu s propracovaným marketingem, tvorbu vizí rozvoje cestovního ruchu v provázanosti s vizemi Jihočeského kraje, či spolupráci a komunikaci s institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu," vysvětlil hradecký starosta.

Dodal, že zároveň by v budoucnu mělo dojít ke zřízení pracovní pozice takzvaného produktového manažera, do jehož náplně práce by patřilo zejména vytváření a péče o produktové portfolio turistické oblasti či příprava inovativních projektů.

Otázkou je, zda se tyto poměrně ambiciozní cíle podaří opravdu naplnit. Mírně skeptická je v tomto ohledu Alena Šindelářová, starostka Starého Města pod Landštejnem, které by se mělo stát jedním ze zakládajících členů, a jež je často označováno jako srdce České Kanady.
„U nás to zastupitelstvo bude schvalovat až v červnu.Pokud založení destinačního managementu nějakým způsobem podpoří cestovní ruch, bude to jen dobře, ale mám trochu obavy, aby pouze nevznikl nějaký úřednický aparát, který nezaznamená žádné hmatatelné výsledky. Mám v tomto směru zkušenosti z Prahy a zatím nejsem úplně přesvědčená, že to tady bude jiné. Ráda bych se mýlila, protože v opačném případě bychom asi šli od toho," podotkla Alena Šindelářová.

Zakládání destinační spolků je v souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu, kterou vloni na podzim schválilo krajské zastupitelstvo. Z tohoto dokumentu je patrné, že finančně budou pro příště podporované v prvé řadě takto řízené turistické oblasti. Vše proto nasvědčuje tomu, že ve hře jsou kromě efektivní koordinace také dotace, které v budoucnu do rozvoje cestovního ruchu poplynou ve velké míře právě prostřednictvím destinačních spolků.