Zástupci obce Domanín již mají připravenou projektovou dokumentaci, kterou provedla firma Elektroinvest Strakonice. Zastupitelé ještě musejí vybrat firmu, která práce provede.

„Rozhodli jsme se také zároveň vybudovat ještě veřejné osvětlení v uličce od trafa ke kravínu. Vše bychom rádi zrealizovali v dubnu a květnu,“ vysvětlil starosta Pavel Michal.