"V rámci projektu by došlo k vyznačení naučné stezky centrem města, vybavení mobiliářem, vzniku nového propagačního materiálu - průvodce naučnou stezkou včetně mapy. Inspirací je bohatá historie našeho města těsně spjatá se šlechtickými rody a již zpracované textové a částečně i obrazové materiály v knize Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec," uvedla mluvčí.

Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na tento projekt, a to v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu od Jihočeského kraje. Předpokládaná cena projektu je 150 000 Kč a dotace by mohla pokrýt až 70% nákladů.