Mezinárodní silnice v Tušti bude částečně uzavřena až do začátku září.

Silnice tady bude po jednotlivých úsecích uzavírána až do neděle 3. září. Práce začaly již v úterý a v rámci prvního úseku bude dotčena část silnice v délce přibližně 150 metrů na výjezdu z Tušti ve směru k hraničnímu přechodu Halámky. Provoz tady řídí semafory.

Souběžně s těmito pracemi by mělo dojít k definitivnímu zaasfaltování stavbou narušených úseků silnice III. třídy ve směru na Rapšach kolem Farmy Tušť a k vyfrézování a zaasfaltování narušených úseků na místní komunikaci vedoucí od konce zástavby u restaurace "Pod Bůrkem" po odbočku na Nový York "U křížku". Komunikace vedoucí Novým Yorkem bude navíc uzavřena do poloviny měsíce července z důvodu pokládky nového asfaltového koberce včetně oprav stok a propustků.

Stavba kanalizačních sběračů v hlavním silničním tahu směrem na Halámky bude následně koordinována i s částečnou uzavírkou této komunikace v dalším úseku v délce přibližně 9 kilometrů, kde se bude opravovat poškozený povrch silnice a zároveň dojde i k čištění silničních příkopů a trubních propustků.
Provoz bude v tomto úseku veden v jednom jízdním pruhu kyvadlově.