Jste gymnaziální učitelkou, učíte cizí jazyky a dějepis. Jaké to je, vzdělávat v této době studenty gymnázia online cestou?

Ve školství pracuji už více než třicet let, prakticky od ukončení svého vysokoškolského studia na FF UK v Praze. Na jindřichohradeckém gymnáziu učím angličtinu, ruštinu a dějepis téměř dvacet let. Distanční výuka je pro mne stejně jako pro všechny ostatní pedagogy naprosto nová zkušenost a velká výzva. A jaké je vzdělávat žáky online? Bezesporu náročné. Bez jakékoliv přípravy přechod na nové metody výuky, nové využití digitálních technologií atd. Výhodou je sjednocená platforma (Teams) pro výuku na našem gymnáziu, pevně daný rozvrh a téměř stoprocentní účast žáků na hodinách.

Jaké ročníky studentů vzděláváte? A kolik hodin týdně vyučujete přes počítač z domova či z kabinetu?

Učím žáky na nižším i vyšším stupni gymnázia, celkem dvacet online hodin týdně, tzn. čtyři až pět hodin denně v přímém přenosu. K tomu je nutné samozřejmě vzít v úvahu velkou časovou náročnost přípravy synchronních online hodin. Kromě samotné výuky organizujeme i v distanční formě soutěže a olympiády v jednotlivých předmětech, pokračuje doučování v rámci projektu Šablony II, účastním se porad, schůzek předmětových komisí, snažím se vzdělávat a nacházím inspiraci na nejrůznějších webinářích.

Jsou pro vás odučené hodiny online cestou spíše utrpením, nebo se to dá zvládnout? Baví studenty tato forma výuky? Vydrží se na hodině soustředit?

To vše se dá zvládnout, přestože někdy je to těžké. Snažím, aby hodiny nebyly stereotypní, proto ráda využívám různé příležitosti, které by distanční výuku obohatily a zpestřily. Jsou to zajímavé online přednášky, workshopy, hodiny s rodilými mluvčími a další aktivity. Potvrdilo se mi, že žáci tyto akce velmi oceňují. Jsem přesvědčena, že distanční výuka nemusí být nuda. K zajímavým aktivitám v poslední době patřilo také online mezinárodní setkání v rámci programu Erasmus+. Na společném projektu věnovaném ekologii spolupracujeme se středními školami z Itálie, Francie, Turecka a Rumunska. Žáci a učitelé všech těchto škol využili Světového dne vody, tedy 22. března, jako příležitosti ke společnému setkání a připravili zajímavé prezentace a videa. S žáky sekundy jsme v rámci hodiny anglického jazyka představili jindřichohradecký rybník Vajgar a jeho význam z pohledu minulosti i současnosti. Pro žáky to byla určitě nová a zajímavá zkušenost.

Máte v plánu i nějaké další aktivity?

V nebližší době budeme připravovat s kolegyní Ivanou Pečtovou program pro třídenní mezinárodní setkání, které by mělo nahradit plánovanou cestu žáků a pedagogů do Rumunska, a ukončit tak celý projekt. Bude to opět jedinečná příležitost vyzkoušet si svou angličtinu a setkat se alespoň na dálku se svými vrstevníky z cizích zemí, přestože cestování v současné době není možné.

Jakým způsobem zkoušíte naučené vědomosti studentů?

Prověřit získané vědomosti distančně a zároveň objektivním způsobem je někdy problém. Hodnotím zejména vypracování domácích úkolů, prezentací, samostatnou práci na hodinách, samostatný písemný i ústní projev v cizím jazyce a samozřejmě oceňuji jakoukoliv aktivitu na hodinách. Své žáky musím moc pochválit, protože zadané úkoly jsou téměř vždy splněny.

Může v případě potřeby nějaký student za vámi do školy na osobní konzultaci? Nebo to není potřeba u gymnaziálních studentů?

V případě potřeby lze samozřejmě domluvit také individuální online konzultace, ať už jde o doplnění a vysvětlení probrané látky nebo přípravu talentovaných studentů na jazykové soutěže. Mám velkou radost z účasti našich dvou studentek v celostátním kole Konverzační soutěže v ruštině, kde budou reprezentovat Jihočeský kraj, ale i z řady dalších úspěchů našich žáků. Je obdivuhodné, že v této době neztratili motivaci a mají chuť dělat ještě něco navíc.

Kdy byste byla ráda za návrat do školních lavic?

Byla bych ráda za co nebližší návrat do školních lavic. Také z rozhovorů s žáky vyplývá, že i ti, kterým se výuka z domova zpočátku velmi líbila, se už do školy těší. To považuji za velmi pozitivní. Velmi jim chybí kamarádi a osobní kontakt. Současně si velmi vážím rodičů, kteří kromě svých povinností v zaměstnání i doma zvládají pomoc svým dětem s distanční výukou. Uvědomuji si, že to v některých rodinách není vůbec jednoduché.

Prodělala jste onemocnění covid?

Covid jsem zatím neprodělala. Přestože jsem zpočátku nebyla příznivcem očkování, nakonec jsem se pro něj rozhodla. Věřím, že jsem udělala dobře nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Návrat do normálu asi nebude tak rychlý, jak jsme si původně představovali a jak si určitě všichni přejeme.