Kde končí po výstupu cestujících použité jízdenky, si lze snadno domyslet.

„Třeba u autobusových zastávek koše nejsou vůbec. V centru jich je nedostatek. V Jarošovské ulici není snad žádný a v Panské maximálně dva. To je určitě málo,“ řekla Aneta Musilová z Kamenice nad Lipou.

Zatímco o koších u autobusových zastávek rozhoduje městský úřad, na autobusovém nádraží se o ně stará ČSAD. „Na každém stanovišti je koš. Vyváží se denně, kromě víkendů. To pak vzniká někdy v sezoně problém s tím, že se nahromadí víc odpadků,“ vysvětloval vedoucí autobusové dopravy Jiří Krupička.

Svůj názor na stav košů na nádraží sdělil František Dvořák ze Studené: „Lidé by se měli chovat slušně. Koše jsou z umělé hmoty. Už se několikrát stalo, že po odhození zapálené cigarety začal hořet.“ Bohužel se stává, že se zákaz kouření na zastávkách stále porušuje.

Na další místa

Podle informací jednatele firmy AVE cz. Jiřího Holického je v současné době ve městě rozmístěno 360 košů na odpadky z různých materiálů.
Jejich doplňování, vyměňování nebo opravy provádí firma po dohodě s městským úřadem. „Většinou nás na jejich špatný stav upozorní městská policie nebo občané,“ doplnil Jiří Holický.

Podle Lenky Soldánové z Kostelní Radouně jsou koše víc potřeba ve městě než na vesnici a dodává: „Nikdy jsem s tím v Jindřichově Hradci problém neměla.“

Firma AVE po dohodě a konzultaci s městem připravuje výměnu košů na pěší zóně v Panské ulici. To by se mělo provést před letní sezonou. Její jednatel také připouští, že by mělo později dojít k doplnění košů na další místa.

Eliška Bučinová, Stanislava Koblihová