Občané z Chlumu u Třeboně a místních částí Mirochov, Žíteč a Lutová totiž vyprodukovali v roce 2009 asi 610 tun komunálního odpadu, což představuje takřka 300 kilo na jednoho občana.

Proto je Chlum u Třeboně hodnocen na samém konci tabulky ve třídění odpadů v rámci Jihočeského kraje. Podle informací u úřadu městyse je to tím, že občané do nádob ukládají veškerý netříděný odpad a tím navyšují tuny odpadu, za který musí městys zaplatit provozovateli skládky nemalé peníze.