Dobrovolníci vyčistili okolí fotbalového hřiště, cestu ze sídliště Fr. Hrubína, místo pod prodejnou na sídlišti nebo Křížovou cestu. Smetí zmizelo také z okolí školní zahrady, z hráze rybníka Hejtman nebo z parku u kapličky.

Kuriózním objevem byla pod listím zahrabaná polystyrénová loďka. „Našli jsme také zbytky lina, prken, kovových nástrojů a železných tyčí. Dále zavařovací lahve, oblečení i dětské hračky,“ popsala účastnice chlumského úklidu Jitka Válková. Podobně jako v dalších zapojených městech a obcích vévodily plasty a plechovky od nápojů.