„Řešení celé věci se trochu protáhlo, ale co je důležité a pro nás zásadní je to, že průchod pro naše občany je již v této chvíli zajištěn a mohou tuto zkratku opět normálně používat," potvrdil chlumský starostaJiří Hájek.Městys nyní ještě musí celou záležitost dořešit po administrativní stránce. „Musí ještě dojít k podpisu smlouva s majitelkou pozemku o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou v náš prospěch, aby tudy lidé mohli chodit i v budoucnu," dodal.

Přestože tato cesta nemůže být zařazena jako účelová komunikace, protože není v majetku městyse, bude se Chlum na základě smlouvy starat o její údržbu a musí požádat stavební úřad o povolení. „Je to dvoumetrová prašná cesta, která bude vedena jako pěšina a my musíme požádat o její evidenci. V zimě na ní budeme prohrnovat sníh a sypat, v létě naopak sekat," ujistil Jiří Hájek.

Petra Jouzová