Již od února 2016 platí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která zavedla povinnost pro chodce, kteří od té doby musejí mít na sobě reflexní prvky, pokud se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici či na okraji vozovky.

§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Jak upozornila policejní mluvčí Hana Millerová, zákon říká, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. "Nošením reflexních doplňků chodci pomohou zvýšit svoji viditelnost, a to až na 200 metrů!" upozornila.

Právě podzimní období, kdy je snížená viditelnost v ranních i podvečerních hodinách, je proto na silnicích značně rizikové. Policisté se i proto v těchto dnech zaměří na kontroly chodců a cyklistů a toho, jak používají reflexní prvky. Jedna z těchto dopravně bezpečnostních akcí se odehrála v Jindřichově Hradci. "Policisté chodcům a cyklistům rozdávali reflexní prvky, aby zvýšili jejich viditelnost. Nutno dodat, že dnešní brzké ráno proběhla kontrola cyklistů a chodců zcela bez závad," vyzdvihla Hana Millerová. Kvůli nepříznivému vývoji dopravní nehodovosti s účastí chodců budou podobné kontroly i nadále pokračovat.

Proč se vyplatí mít na oblečení reflexní prvek a naopak, jak je chodec ohrožen v tmavém oblečení. Zdroj: Deník/Lenka Novotná

"Policisté v rámci opatření kontrolují, zda chodci dodržují zákon a používají reflexní prvky pro zvýšení jejich viditelnosti. Do současné doby působili policisté spíše preventivně," zmínila s tím, že nyní, kdy je nebezpečí plynoucí z „neviditelnosti“ chodců daleko větší, budou policisté tuto problematiku již řešit dle litery zákona.

"Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až do výše dva tisíce korun," upozornila a zmínila i fakt, že v silničním provozu jsou právě chodci nejzranitelnější. Obzvlášť nebezpečí hrozí dětem a seniorům. "Děti jsou méně soustředěné, nedokáží správně odhadnout vzdálenost a předvídat. Senioři nebývají tak pohybliví, mívají zhoršený zrak i sluch a reakce na blížící se nebezpečí jsou pomalejší," objasnila Hana Millerová.