Stavební práce jsou rozdělené do dvou etap – první z nich potrvá do 11. října a během ní je chodník uzavřený celý.

Chodci během této doby musí využívat náhradní trasu vedoucí ulicemi U Knihovny, Českou, Arch. Teplého a Denisovou. Druhá etapa oprav pak potrvá od 11. října do 30. listopadu. Pří ní bude uzavřená pouze část chodníku od Denisovy ulice po průchod do Belgické ulice. V této etapě budou muset chodci vyrazit náhradní trasou, která vede ulicemi Belgickou a Denisovou.