Nemilé dědictví získala současná chotovinská radnice od minulého vedení. Peníze z dotace za drticí linku, která nebyla zkolaudována v řádném termínu, má teď vrátit státu.

K tomu zřejmě přibude penále v té samé výši. „Dotace byla udělena v roce 2004 s tím, že do konce listopadu 2005 bude muset být hotovo,“ uvedl současný starosta Chotovin Zdeněk Turek.

V prosinci 2004 byla provedena kontrola funkčnosti kompletně sestavené a repasované drticí linky a došlo k převzetí díla. Jenže na linku nebyl řádně připraven prostor pro umístění. Bylo ještě nutné získat stavební povolení na stavby potřebné k provozování drtičky.

To se mělo týkat hrubých terénních úprav, nasypání nájezdové rampy, opěrné zdi, zázemí pro obsluhu a přípojky vody, elektro a kanalizace.
„Teprve v listopadu 2006 se podařilo stavební povolení získat, tedy rok po té, co měla být stavba zkolaudována,“ upozornil Turek.

Do stavebního řízení se také vložilo sdružení Arnika.

„Na naši poradnu se obrátili místní občané, kteří marně upozorňovali na podivné okolnosti umisťování stavby,“ řekla mluvčí Arniky Zora Kasiková.
Od krajského úřadu sice drtička získala povolení k provozu, nicméně neprošla povinným posouzením vlivů na životní prostředí v procesu EIA, čímž došlo k porušení legislativy. Sdružení Arnika vyzvalo příslušné státní úřady, aby zrušily neoprávněně vydaná povolení pro provoz drtičky a požadovalo navrácení dotace. To se nakonec stalo. Důvodem je ale nedodržení termínu kolaudace.

„Finanční úřad nám vyměřil odvod ve výši poskytnuté dotace, tedy 800 tisíc korun za porušení rozpočtové kázně. K tomu přibude platba za penále. Jeho výše nebyla zatím určena, ale údajně by mohlo dosáhnout stejné výše jako dotace,“ shrnul Turek.
Přitom obec dala do této akce vedle dotace více než jeden milion korun ze svého rozpočtu. V současné době již zastaralá drticí linka spolykala zhruba 2 miliony korun. Obec nyní žádá o prominutí odvodu včetně penále.

„Problém drtící linky jsme řešili hned po nástupu na radnici. Ve hře bylo i úplné zastavení akce, ale vzhledem k výši již vložených finančních prostředků jsme se rozhodli tuto stavbu dokončit,“ uvedl Turek.

Teď musí radnice sklízet ovoce ze stromů, které zasadilo bývalé vedení obce.

„My dostali dotaci na technologii. Tak zněl dotační titul. Technologie se v daném roce zrealizovala. Když se pak mělo začít se stavební částí, neustálé zpochybňování projektu ze strany některých občanů a občanských sdružení na sebe nabalovala další a další zpoždění,“ naznačil bývalý starosta František Zrzavecký.

Dodal, že všechny připomínky byly vyvráceny. Termín stavby se ale kvůli tomu nedodržel.

„Myslím si, že u zrodu myšlenky drtící linky, byl úmysl vylepšit rozpočet naší obce. To se bohužel nepovedlo. Věřím, že alespoň žádost o prominutí odvodu a penále bude úspěšná, občané naší obce nebudou dále trestání za tuto nepovedenou investici a vedení obce bude moci prominuté odvody investovat do svých rozvojových projektů,“ konstatoval starosta Turek.