Podle informací tajemníka městského úřadu Karla Přibyla je suma zhruba ve stejné výši jako loni. Peníze jsou účelově vázané na metodickou pomoc a podporu malým knihovnám v regionu, kterou právě regionální činnost městské knihovny zahrnuje.