Předposlední fáze modernizace pomůže čističce odpadních vod fungovat zase o něco lépe. Jitka Kramářová z útvaru marketingu společnosti Čevak uvedla, že výměna desítky let starých a téměř už nefunkčních dmychadel, která jsou srdcem čistírny, byla jednou z nejdůležitějších částí modernizace. Nová dmychadla přinesou výraznou úsporu elektřiny.

„Výměna, jejíž cena byla 8,6 milionů korun, byla náročná, protože všechny práce prováděli vodohospodáři za plného provozu. Neměla žádný vliv na kvalitu čištěné vody,“ řekl místostarosta Bohumil Komínek. Doplnil, že poslední etapou náročných oprav bude výměna provzdušňovacích součástí čistírny.