Během prvního pololetí letošního roku bylo v Jihočeském kraji vydáno dle vyjádření Jiřího Berana z českobudějovického pracovního úřadu na 4 071 povolení k zaměstnání pro cizince z tzv. třetích zemí. „Z tohoto počtu 3 884 povolení ke krátkodobému zaměstnání na tři měsíce pro osoby pocházející ze zemí mimo Evropskou unii,“ uvedl.

V témže období eviduje úřad práce celkem 3 674 záznamů o zahájení výkonu práce občanů ze zemí Evropské unie, respektive zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

ŘIDIČI A DĚLNÍCI

„Mezi nejčastější obory, v nichž se uplatňují zahraniční zaměstnanci, patří strojírenství zejména jako montážní dělníci a doprava, kde najdou uplatnění jako řidiči v dálkové nákladní dopravě,“ vysvětlil Jiří Beran.

V roce 2019 bylo dle slov tiskového policejního mluvčího Milana Bajcury na území kraje odhaleno 15 kusů neregulérních cestovních dokladů členských států EU u cizinců ze 3. zemí. V letošním roce zatím 13 kusů. „Nejčastěji se jedná o padělané občanské průkazy+, a to zejména o doklady Rumunska, Bulharska, Maďarska, Litvy a Slovenska,“ dodal Bajcura.

MAXIMÁLNĚ 90 DNÍ

U legálně pracujících cizinců ze třetích zemí, se délka oprávnění k výkonu zaměstnání na území České republiky odvíjí od druhu uděleného pobytu a od doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání pracovním úřadem. „V případě krátkodobého víza je to maximálně devadesát dnů. Pokud se jedná o zaměstnaneckou kartu, ta je vydávána na dobu dvou let, přičemž lze její dobu za zákonem stanovených podmínek prodloužit,“ vysvětlil.

Občané Evropské unie jsou oprávněni k výkonu zaměstnání na území České republiky bez časového omezení, proto se cizinci snaží získat občanství různými cestami. „Je třeba odlišovat legální získání cestovních dokladů a občanství od opatření si těch neregulérních,“ podotkl s tím, že při legálním získání musí žadatel splnit různé náležitosti členského státu. Doklady se často padělají, pozměňují, kradou či jinak podvodně získávají. „Lze je získat na tzv. černém trhu většinou anonymně cestou nabídky na internetu či na jiných sociálních sítích a nebo i při osobním setkání se zprostředkovatelem,“ popsal praktiky.

Přímo na Prachaticku je podle dat ministerstva vnitra k 31. květnu evidováno na 1772 cizinců z 3. zemích s povoleným pobytem, z toho 948 přechodně, 824 trvale. Největší zastoupení má Ukrajina (487), Vietnam (399) a Slovensko (212). Lze zde potkat mimo jiné v menším zastoupení také Poláky (25), Makedonce (24), Rumuny (22), Holanďany (14), tři Řeky a dokonce jednoho Keňana.