Nyní má město k dispozici několik odborných posudků, podle kterých bude moci lépe rozhodnout, co je možné s objektem udělat a jak jej využít.

„Máme vypracovaný posudek jak statický, tak akustický a podle něho by se objekt hodil spíše ke komerčnímu využití," uvedl starosta Suchdola nad Lužnicí Luboš Hešík a dodal, že město bylo již v minulosti upozorňováno, že využití této lokality pro trvalé bydlení nebude zřejmě vhodné kvůli zvýšené hladině hluku. Jedná se totiž o místo v těsném sousedství železnice, silnice 1. třídy a místní komunikace. „Je to ale ještě otázkou diskuze, do které chceme zapojit i naše občany. Dnes existuje řada nových metod, které mohou mnohé vyřešit, takže uvidíme," nechává starosta prostor pro diskuzi. S návrhy podle něho mohou přicházet i návštěvníci města.

Město se chce také pokusit získat na projekt nějaký vhodný dotační titul. „Věřím, že by se něco mohlo podařit. Na podzim by mohlo být již vše projednáno a mohli bychom se zabývat zařazením prostředků do rozpočtu na příští rok," vypověděl Luboš Hešík.

Názory občanů, jak naložit s touto lokalitou, se různí. Shodnou se ale v tom, že je potřeba situaci řešit. „Výběrové řízení na lékaře už je, tak jsem pro zdravotní zařízení," vyjádřila se například Zuzana Dvořáčková.

Někteří jsou i pro vybudování parkoviště, s čímž ale nesouhlasí třeba Milan Kropík. „Z takového objektu by mohlo být zdravotní centrum s domovem důchodců, zdravotním střediskem. Rozhodně ne parkoviště, to bych řešil někde na okraji města mimo centrum. Kasárna jsou tvrdý oříšek," míní.

Petra Lejtnarová